hitois Like Button API

فقط با چسباندن یک خط از کد در یک صفحه وب، شما به راحتی می توانید دکمه hitois Like را نمایش دهید.

※ اگر حساب کاربری خود دارید، لطفا کد منبع را در این صفحه دریافت کنید.
اگر حساب کاربری نداشته باشید، می توانید از کد زیر استفاده کنید.

کد

کد بالا را کپی کنید و آن را در جایی که میخواهید دکمه قرار دهید کپی کنید.

پیش بازی

تغییر سبک

شما می توانید سبک دکمه را با اضافه کردن کد زیر به صفحه تغییر دهید. لطفا رنگ دکمه را تغییر ندهید.

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند