hitois Like Button API

Hanya dengan menampal satu baris kod pada halaman web, anda boleh dengan mudah memaparkan "butang Hitois Like".

※ Jika anda mempunyai akaun hitois, sila dapatkan kod sumber butang pada halaman ini.
Kod berikut boleh digunakan jika anda tidak mempunyai akaun hitois.

Kod

Salin kod di atas dan tampalkannya di tempat yang anda mahu letakkan butang tersebut.

Preview