لطفا به ما کمک کنید

از علاقه شما به فعالیت های ما متشکریم

درباره hitois

hitois یک سرویس است که می تواند سایت شخصی پورتال ایجاد کند.
ما قصد داریم افراد را برای ارسال اطلاعات مفید مانند فناوری، دانش و مهارت های ویژه ای که مردم دارند، آسان کنیم.

hitois خدمات رایگان را ارائه می دهد و تبلیغ نمی کند. hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.

پول قرض داده شده برای هزینه های توسعه و هزینه های عملیاتی سیستم و هزینه های نگهداری سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

پرداخت تنها با Bitcoin پذیرفته می شود.

با تشکر از شما

Address:
1LJdCGHBkHwgMUygXrHZvyEBQ1nECZ6W1d
bitcoin address

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند