hitois ها گروه سایت که به hitois معرفی یک گروه ثبت شده است. گروه که با آن کاربر hitois ها شرکت کنندگان است که معرفی شده است. اگر یک گروه سرگرم کننده است که پیدا شده است، آن را ممکن است به انجام برنامه مشارکت.
  • تازه ها
Kinois

Kinois

رده : شرکت ها و یا گروه
"kinois" یک واحد برای Wayo است که یک طراح گرافیک است و Satorun که یک مهندس وب است که از هر منطقه از قدرت استفاده می کند. هدف ما ایجاد یک کار و خدمات ارزشمند است که از طریق کار خلاقانه (یا توسعه) با هم بودن از طراحی و تکنولوژی آگاه می شود. علاوه بر این، ما قصد داریم به واحدی بپردازیم که می تواند ف...

بیشتر

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند