Berkaitan Inisiatif Data Terbuka

hitois menerbitkan maklumat pengguna dan kandungan pengguna dalam mesin format RDF boleh dibaca.

Mula hitois

Untuk mengambil kesempatan daripada hitois memerlukan akaun Google.


Jenis-jenis Data Berkaitan Terbuka

FOAF

Maklumat terperinci pengguna RDF. 1 memfailkan saya untuk satu maklumat.

RDF Format


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:air="http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#"
 xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#"
 xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
 xmlns:dpd="http://www.kanzaki.com/ns/dpd#"
 xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
 xmlns:bio="http://purl.org/vocab/bio/0.1/"
 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
 xmlns:smap="http://purl.org/net/ns/sitemap#"
 xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#"
 xmlns="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
>
  <Person rdf:about="https://sample.hitois.net">
		<mbox_sha1sum>sample@hitois.net</sha1sum>
		<depiction rdf:resource="//www.hitois.net/image/profileImageBig/sample.png"/>
		<name lang="en">Sample User</name>
		<title lang="en">Mr</title>
		<gender lang="en">male</gender>
		<familyName lang="en">User</familyName>
		<givenName lang="en">Sample</givenName>
		<nickname lang="en">Sam</nickname>
		<PersonalProfileDocument lang="en">I am a user for the sample. I will introduce you can do it in any hitois.</PersonalProfileDocument>
		<homepage rdf:resource="https://sample.hitois.net/index.html.en" dc:title="Sample User"/>
		<schoolHomepage rdf:resource="https://www.universityofcalifornia.edu" dc:title="University of California" lang="en"/>
		<workplaceHomepage rdf:resource="https://www.google.com" dc:title="Google" lang="en"/>
		<interest rdf:resource="http://thirtysecondstomars.thisisthehive.net" dc:title="30 seconds to mars" lang="en"/>
		<currentProject rdf:resource="https://sample.hitois.net/projects/sample_project.html.en" dc:title="Sample Project" lang="en"/>
		<publications rdf:resource="https://sample.hitois.net/books/sample_book.html.en" dc:title="Sample Book" lang="en"/>
		<made rdf:resource="https://sample.hitois.net/sample/sample_made.html.en" dc:title="Sample Made" lang="en"/>
		<knows>
			<Person rdf:about="https://satorun.hitois.net">
				<name xml:lang="en">Satoru Nakamura</name>
				<homepage rdf:resource="https://satorun.hitois.net"/>
			</Person>
		</knows>
	</Person>
</rdf:RDF>
          


People RDF

Senarai pengguna hitois RDF. link FOAF setiap pengguna diposkan.

//www.hitois.net/lod/people.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
>
<oslc:nextPage rdf:resource="Ci8SKWoMc35oaXRvaXMtYXBwchkLEgRVc2VyIg9oaXJvLmhpdG9pcy5uZXQMGAAgAA==.rdf" />
<rdf:List>
	<Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf" />
	<Person rdf:about="https://cinamonboy.hitois.net/foaf.rdf" />
</rdf:List>
      


Apps RDF

Senarai aplikasi RDF. Tajuk, thumbnail URL, dan lain-lain juga disediakan.

//www.hitois.net/lod/apps.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="agxzfmhpdG9pcy1hcHByOAsSBFVzZXIiFmFjdC1oYWt1Y2hvLmhpdG9pcy5uZXQMCxILQXBwbGljYXRpb24YgICAgIDA7wgM.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about=”https://satorun.hitois.net/applications/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.html.ja”>
			<name lang=”ja”>Sample Game</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
			<thumbnailUrl>//www.hitois.net/image/application/thumbnail/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</thumbnailUrl>
			<image>//www.hitois.net/image/application/logo/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</image>
			<url rdf:about=”https://play.google.com/store/apps/”>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slimenetworkr.badgeme2</url>
			<url rdf:about=”https://itunes.apple.com/us/app/”>https://itunes.apple.com/us/app/nyankokurosuwado/id1065489265?l=ja&ls=1&mt=8</url>
		</CreativeWork>
</foaf:Person>
</rdf:List>
        


Books RDF

Senarai Buku RDF. Termasuk thumbnail dan URL halaman jualan.

//www.hitois.net/lod/books.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="1EOJvdMiV_cmTwFzUOMhuCO5srcMVphgSIsWL1_3xS-E.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about=”https://satorun.hitois.net/books/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.html.ja”>
			<name>Sample</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
			<thumbnailUrl>//www.hitois.net/image/books/thumbnail/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</thumbnailUrl>
			<image>//www.hitois.net/image/books/logo/agxzfmhpdG9pcy1hcHByOQsSBFVzZXIiF3NsaW1lbmV0d29yay5oaXRvaXMubmV0DAsSC0FwcGxpY2F0aW9uGICAgICgxI4KDA.png</image>
		<url>https://goo.gl/IpEDP1</url>
		</CreativeWork>
</foaf:Person>
</rdf:List>
        


Music RDF

Senarai RDF muzik. Ia termasuk tajuk lagu dan RSS URL.

//www.hitois.net/lod/musics.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="1GZsuIdkrUJ9HnjufaQwAGM2dDeOAiwOQF_9gMlVUaPw.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about="https://satorun.hitois.net/podcast/audio/agxzfmhpdG9pcy1hcHByKQsSBFVzZXIiEnNhdG9ydW4uaGl0b2lzLm5ldAwLEgVNdXNpYxjR3w8M.xml.ja" >
			<name lang=”en”>Vanilla Beans</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
    </CreativeWork>
	</foaf:Person>
</rdf:List>
        


Short Stories RDF

cerpen senarai RDF. Ia mengandungi tajuk dan thumbnail URL.

//www.hitois.net/lod/shortStories.rdf


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:oslc="http://open-services.net/ns/core#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns=”http://schema.org”
>
<oslc:nextPage rdf:resource="1SKFUlhtFFQlNYMpcY264H-rerF6LvqOnBO18mEDHMog.rdf" />
<rdf:List>
	<foaf:Person rdf:about="https://satorun.hitois.net/foaf.rdf">
		<CreativeWork rdf:about=”https://satorun.hitois.net/shortStories/agxzfmhpdG9pcy1hcHByMwsSBFVzZXIiEnNhdG9ydW4uaGl0b2lzLm5ldAwLEgpTaG9ydFN0b3J5GICAgMC0irwKDA.html.ja”>
			<name>Sample</name>
			<creator>https://satorun.hitois.net</creator>
			<thumbnailUrl>//www.hitois.net/images/SHARE/shortStories/noCover.png</thumbnailUrl>
		</CreativeWork>
</foaf:Person>
</rdf:List>
        


hitois adalah perkhidmatan yang membuat anda menjadi orang yang dikenali

Sila sumbangkan kepada hitois.

hitois diuruskan oleh derma semua orang.
Butiran di sini.